دعای عزیز شدن
موضوعات داغ

دعا جهت عزیز شدن نزد دیگران طلسم عزیز شدن نزد معشوق

از مرحوم شیخ بهایی نقل است:هر کس این اذکار را بخواند دعای او مستجاب می شود. اگر کسی این اسماء را بخواند، هر قدر نزد مردم بی ارزش و بی قدر باشد، محترم و مکرم می گردد و خدای تعالی چندان نعمت ظاهری و باطنی به او عنایت فرماید که از حساب آن عاجر می ماند:

دعا جهت عزیز شدن نزد دیگران اگر دنبال عزیز و محترم شدن در نزد دیگران هستید و می خواهید در دل معشوق خود محبت ایجاد کنید این ذکرها را بخوانید که مجرب است. دعا جهت عزیز شدن نزد دیگران

دعای عزیز و محترم شدن نزد دیگران

اگر شخصی بخواهد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جهت خودش هر کدام ۴ مرتبه بگوید (یا عَزیز) سپس به طرف مقابل بدمد البته عزیز خواهد شد . این عمل مجرب وصحیح هست

دعا و طلسم عزیز شدن نزد دوست پسر

برای ایجاد محبت در دل مقابل در روز جمعه ۱۰۰۰ مرتبه ( اَلوَدُود) را بر انار شیرین بخواند و به خورد مطلوب بدهد تا بخورد دوستی او بی نهایت گردد به گونه ای که تا روز قیامت از او جدا نشود.

ختم عجیب ادریسیه برای عزیز شدن نزد مردم: از مرحوم شیخ بهایی نقل است:هر کس این اذکار را بخواند دعای او مستجاب می شود. اگر کسی این اسماء را بخواند، هر قدر نزد مردم بی ارزش و بی قدر باشد، محترم و مکرم می گردد و خدای تعالی چندان نعمت ظاهری و باطنی به او عنایت فرماید که از حساب آن عاجر می ماند:

طلسم عزیز شدن نزد معشوق

یا حمیدِی الفِعالِ ذَالمَنِّ عَلی جَمیعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ
منبع :چهل طلوع، سید حسین رضوی حائری ص ۶۳- ۶۴ نقل از مهج الدعوات سید ابن طاووس
ذکر مجرب برای رفع بدخویی و دوست داشته شدن توسط مردم
اگر کسی را بدخوی باشد هر روز ۹۵ بار بخواند حق تعالی آن بدخویی برطرف گرداند
پرسش و پاسخ و اگر دوستی خواهند هر روز ۶۳ بار بخواند آنکس مطیع شود اگر پیش پادشاهان خواند هر روز ۱۱۱ بار بخواند تا ۱۶۱ روز مسخر می شود
و اگر هر روز ۲۵ بار بخواند خلق او را دوست دارند و اگر در کشت زراعت خواند بار بسیار آورد
یا حَلیمُ تَحَمَّلتَ بالحِلمِ و الحِلمُ فی حِلمِ حِلمِکَ یا حَلیمُ
کونوز الاسرار ج ۱ ص ۱۲۰ و۱۲۱

دعا و طلسم عزیز شدن نزد دیگران

برای عزیز و محترم شدن هر که سوره یوسف را بنویسد و سه روز در خانه نگهدارد و بعد از سه روز آن را در بیرون خانه دفن کند نزد پادشاه مملکت عزیز و مکرم گردد. دعا و طلسم عزیز شدن
خوانده نشود: طلسم عزیز شدن,طلسم عزیز شدن نزد مردم,طلسم عزیز شدن نزد خلایق,طلسم عزیز شدن نزد شوهر,طلسم عزیز شدن نزد دیگران,طلسم عزیز شدن بین همه,طلسم عزیز شدن نزد معشوق,طلسم عزیز شدن نزد خانواده شوهر,طلسم عزیز شدن در انظار,دعا جهت عزیز شدن,دعا جهت عزیز شدن,دعا جهت عزیز شدن نزد همسر,دعا جهت عزیز شدن نزد دیگران,دعا جهت عزیز شدن از راه دور,دعا جهت عزیز شدن نزد مادر شوهر,دعا جهت عزیز شدن در بین مردم,دعا جهت عزیز شدن نزد خانواده همسر,دعا جهت عزیز شدن پیش همسر,دعا جهت عزیز شدن نزد خانواده شوهر,دعا جهت عزیز شدن در محیط کار

اطلاعات بیشتر
دکمه بازگشت به بالا