آیه های مجرب قرآنی

دعای قبل از دعا الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب…

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه مردی دعا کند و پس از دعا بگوید: « ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله » خدای عز و جل فرماید: بنده مومن دل به من نهاد و تسلیم امر من گردید و حاجتش را برآورید.

دعای قبل از دعا | اعتراف به گناه قبل ازدعا الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرّ بالذنوب. فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب، اغفر ذنوبی کلها بحرمه محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین

رسول خدافرمودند: برای خدا هشت اسم است که درساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده است و هر کس آن اسم ها را قبل از دعا بگوید دعایش مستجاب گردد: یا فرد یادائم یاحی یاوتر یااحد یا قوی یاقدیم یاقادر

دعای قبل از دعا

حضرت علی علیه السلام: هر کس دوست می دارد که دعایش رد نشود پس بخواند پیش از دعایش این دعا را ماشاءَ اللّه تَوَجُّهاً اِلَی اللّه ، ماشاءَ اللّه تَعَبُّدَاً لِلّه، ماشاءَ اللّه تَلَطُفاً لِلّه ، ماشاءَ اللّه تَذَلُّلاً لِلّه ، ماشاءَ اللّه اِستِضاراً بِاللّه اِستِکانَهً لِلّه ، ماشاءَ اللّه تَضَرُعاً اِلَی اللّه ، ماشاءَ اللّه اِستِعانَهً بِالله ، ماشاءَ اللّه لا حَولَ و لا قُوَّهَ الا باللّه العلی العظیم. دعا و اذکار الهی – دعای قبل از دعا
دعای بعد از دعا کردن
الهی بِحَقِّ یاسین و القرآن الحکیم و بحق طه و القرآن العظیم یا مَن یَقدِرُ عَلی حَوائِجَ السّائِلین یا مَن یَعلَمُ ما فی الضَّمیر یا مُنَفِّساً عَنِ المَکروبین یا مُفَرِّجاً عَنِ المَغمومین یا راحِمَ الشَیخِ الکَبیر یا رازِقَ الطِّفل الصَّغیر یا مَن لایَحتاجُ اِلَی التَّفسیر صَلِّ علی محمد و آل محمد وَافعل بی کذا و کذا. دعا و اذکار الهی – دعای قبل از دعا
پرسش و پاسخ ذکر بعد از دعا
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه مردی دعا کند و پس از دعا بگوید: « ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله » خدای عز و جل فرماید: بنده مومن دل به من نهاد و تسلیم امر من گردید و حاجتش را برآورید. دعا و اذکار الهی – دعای قبل از دعا

 1. آداب دعا کردن
 2. شرایط پیش از دعا
 3. شناخت خدا

شناخت خداوند متعال یکی از شرایط پذیرش دعاست و بدون شناخت، دعا مستجاب نمی شود . قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائکم الجبال اگر معرفت شما به خداوند کامل باشد، با دعای شما کوه ها از بین می روند به امام صادق علیه السلام گفته شد: فما بالنا ندعوا فلا یستجاب لنا؟ چرا دعا می کنیم ولی دعای ما مستجاب نمی شود؟ آن حضرت فرمودند: لانکم تدعون من لاتعرفونه چون کسی را می خوانید که او را نمی شناسید. دعا و اذکار الهی – دعای قبل از دعا

یقین به اجابت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه خدا را با یقین به اجابت دعا، بخوانید . دلیل این شرط این است که اجابت دارای مراتبی است و ما به تمام مصالح و مفاسد امور آشنایی نداریم، و نفس خواستن از خداوند نوعی عبادت و اظهار خضوع در مقابل خداوند است که خداوند این حالت تواضع و اظهار نیاز را بر طبق رحمت واسعه اش بدون پاداش نمی گذارد. دعا و اذکار الهی – دعای قبل از دعا
پرسش و پاسخ پس در هر حال هیچ دعایی بدون پاداش نخواهد بود، لذا دعا کننده همواره یقین به اجابت دارد . امام سجاد علیه السلام در دعای ابوحمزه می گوید: اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعه ومناهل الرجاء لدیک مترعه، والاستعانه بفضلک لمن املک مباحه وابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحه واعلم انک للراجین بموضع اجابه خدایا راه های درخواست از تو را هموار می بینم و چشمه های امید به سوی تو را سرشار و یاری جستن به فضل تو را برای هر که امیدوار باشد روا و درهای دعا به آستانت را برای فریادکنندگان باز می بینم و می دانم که تو برای امیدواران اجابت کننده ای. دعا و اذکار الهی
و نیز در همین دعا می خوانیم: ولیس من صفاتک ان تامر بالسؤال وتمنع العطیه در شان تو نیست که به سؤال امر کنی و از اجابت منع کنی . و خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید: انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا من طبق گمان بنده ام با او عمل می کنم، پس باید همواره به من خوش گمان باشد. دعای قبل از دعا
مطالب مرتبط:

ترک محرمات
کسی که از آقای خود چیزی می خواهد و محتاج اوست، سعی می کند کاری را که مورد رضایت مولایش نیست انجام ندهد.
مخالفت با مولی زمینه ساز غضب و خشم اوست و عطا و بخشش در حال خشم امکان ندارد، اگر از خدا چیزی می خواهیم و انتظار اجابت داریم، باید به عهد خود نسبت به خداوند وفادار باشیم و اوامر و نواهی او را رعایت کنیم.
خداوند متعال می فرماید: اوفوا بعهدی اوف بعهدکم شما به پیمانی که با من بسته اید وفادار باشید تا من هم به پیمان خود عمل کنم.
لازم به ذکر است که در پیشگاه خداوند متعال ترک گناه از انجام نیکی ها بیشتر اهمیت دارد . امام علی علیه السلام می فرماید: اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات ترک گناهان بر انجام نیکی ها ترجیح دارد.
از جمله گناهانی که مانع اجابت دعا می شود، خوردن مال حرام است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ان الله لایرفع الیه دعاء عبد وفی بطنه حرام خداوند دعای کسی را که حرام خورده باشد به سوی خود بالا نمی برد

 • نکردیم کاری در این بندگی ها ندیدیم خیری از این زندگی ها
 • از این زندگی ها نشد کام حاصل در این بندگی هاست شرمندگی ها
 • بیا تا تلافی کنیم آنچه بگذشت که داریم از عمر شرمندگی ها

صدقه، مسجد، عطر

حضرت صادق علیه السلام فرمود:
«کان ابی اذا طلب الحاجه طلبها عند زوال الشمس فاذا اراد ذلک قدم شیئا فتصدق به وشم شیئا من طیب وراح الی المسجد ودعا فی حاجته بما شاء الله»
پدرم گاهی که حاجتی داشت، آن را وقت زوال شمس طلب می کرد.
پس وقتی که آن را اراده می کرد، چیزی را مقدم داشته و صدقه می داد و عطر می زد و به مسجد می رفت و حاجت خود را از خدا می خواست. دعای قرآنی تجربه شده
پرسش و پاسخ تختم به فیروزه و عقیق
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: قال الله سبحانه: انی لاستحیی من عبد یرفع یده وفیها خاتم فیروزج فاردها خائبه خداوند می فرماید: من شرم دارم دعای بنده ای را که دست خود را بلند می کند و فیروزه در آن است رد کنم، در حالی که به آرزو نرسیده باشد . و امام صادق علیه السلام فرمود: مارفعت کف الی الله عزوجل احب الیه من کف فیه خاتم عقیق هیچ دستی به سوی خدا بالا نرفته است که نزد خدا محبوب تر از دستی باشد که انگشتر عقیق در آن است. دعا و اذکار الهی
رد مظالم
امام صادق علیه السلام فرمود: اذا اراد احدکم ان یستجاب له فلیطلب کسبه ولیخرج من مظالم الناس وان الله لا یرفع الیه دعاء من عنده مظلمه لاحد من خلقه هر کس می خواهد دعایش مستجاب شود، باید حق الناس را از سرمایه اش جدا کند . بدرستی که کسی که حق الناس به عهده اش باشد دعایش به سوی خدا بالا نمی رود .
دعاکنندگان ۴۰ نفر باشند یا . . .
امام صادق علیه السلام فرمود: ما من رهط اربعین رجلا اجتمعوا فدعواالله عزوجل فی امر الا استجاب الله لهم فان لم یکونوا اربعین فاربعه یدعون الله عزوجل عشر مرآت، فان لم یکونوا اربعه فواحد یدعواالله سبحانه اربعین مره یستجیب الله العزیز الجبار هیچ گروه چهل نفری خداوند را در کاری نمی خوانند مگر اینکه دعای آن ها را مستجاب می کند . پس اگر چهل نفر نباشند، چهار نفر هر کدام ده مرتبه دعا کنند و اگر چهار نفر هم نباشد، یک نفر چهل مرتبه دعا کند، خداوند عزیز و جبار دعا را مستجاب می کند. دعا و اذکار الهی – دعای قرآنی تجربه شده. دعای قبل از دعا

شرایط حین دعا

شروع با بسم الله – پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: لا یرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحیم دعائی که اولش بسم الله الرحمن الرحیم گفته شود، رد نمی شود.

 • ز شر دیو به درگاه ما بیار پناه
 • به آب مغفرت ما بشوی لوح گناه
 • کمر به خدمت ما بند روز و شب از جان
 • به هر چه امر کنیمت، بگوی بسم الله
 • حمد و ثنای خداوند

امام صادق علیه السلام فرمود: ایاکم اذا اراد احدکم ان یسال شیئا من حوائج الدنیا والآخره حتی یبدا بالثناء علی الله عزوجل والمدح له والصلواه علی النبی هرگاه یکی از شما خواست از پروردگار خود حاجتی در مورد دنیا و آخرت درخواست کند مبادا بدان مبادرت کند مگر اینکه ابتدا ستایش و مدح خدا نموده و درود بر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستد. از آن حضرت سؤال شد: چگونه خداوند را مدح کنیم؟ فرمود: بگو: یا من هو اقرب الا من یحول بین المرء وقلبه، یا من هو بالمنظر الاعلی، یا من لیس کمثله شی ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک تری، ای کسی که بین انسان و قلب او حائل می شوی، ای کسی که در جایگاه بلندی، ای کسی که چیزی مانند او وجود ندارد. دعای قرآنی تجربه شده

 • جان مرا جان تویی ، لعل مرا کان تویی
 • در دل ویران تویی، گنج نهانی مرا
 • یک نفس از پیش تو، گر بروم گم شوم
 • چون به تو آرم پناه، امن و امانی مرا
 • ای دوای درد بی درمان ما
 • وی شفای علت و نقصان ما
 • ای به ما آثار صنع تو پدید
 • وی تو پنهان در درون جان ما
 • ای تو هم آغاز و هم انجام خلق
 • وی تو هم پیدا و هم پنهان ما
 • عاجزیم از شکر نعمت های تو
 • عجز ما بین، بگذر از کفران ما
 • ای بدی از ما و نیکویی ز تو
 • آن خود کن، پرده پوش آن ما

دعا در برگیرنده اسم اعظم الهی باشد
مقصود از اسم اعظم الهی چیست و کدام است ؟ دعا کننده باید از این اشارات بهره گیرد تا مستجاب الدعوه گردد. به روایت ابن عباس ،رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: ” اسم اعظم الهی در شش آیه آخر سوره مبارکه حشر میباشد ”
رو به قبله ایستاده و دست به سوی خدا بلند کند
باید رو به قبله بایستیم و دست به سوی درگاه کبریایی خداوند بلند کنیم و از پشت کردن به طرف چپ و راست پرهیز کنیم .این امر در دعا بسیار مطلوب و ارزنده است چون دعاکننده باید در حال دعا رعایت جانب قبله را بکند آنگاه دست تضرع وراز ونیاز به پیشگاه اقدس پروردگار دراز کرده درخواست رفع مشکلات و قضایی حوائج کند. دعا و اذکار الهی
صلوات
بین خدا و بندگانش حلقاتی از مودت و محبت وجود دارد که مهم ترین این حلقات مودت و محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آل طاهرین حضرتش هستند . خداوند درود و صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت او را اجابت می کند و اگر حاجت دیگری در کنار این صلوات مطرح شود نیز به اجابت می رساند. دعای قرآنی تجربه شده
امام علی علیه السلام می فرماید: اذا کان لک الی الله سبحانه حاجه فابدا بمسئله الصلاه علی رسول الله ثم سل حاجتک فان الله اکرم من ان یسال حاجتین فیقضی احداهما ویمنع الاخری هرگاه از خداوند چیزی خواستی با صلوات بر پیامبر شروع کن و سپس حاجت خود را بخواه، به درستی که خداوند شانش بالاتر از این است که از دو چیزی که از او خواسته می شود یکی را اجابت کند و دیگری را اجابت نکند. دعای قرآنی تجربه شده
پرسش و پاسخ و امام صادق علیه السلام فرمود: لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد وآل محمد دعا پیوسته در پرده است تا بر محمد و آل محمد درود فرستاده شود . و نیز آن حضرت فرمود: انما هی المدحه، ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المسئله همانا هنگام دعا اول مدح (بیان صفات خداوند)، بعد ستایش خداوند (اعتراف به نعمت و شکر او) و بعد اعتراف به گناه و سپس درخواست حاجت است. دعا و اذکار الهی

نام بردن حاجت

قال الصادق علیه السلام: ان الله تبارک وتعالی یعلم مایرید العبد اذا دعاه ولکنه یحب ان تبث الیه الحوائج فاذا دعوت فسم حاجتک خداوند تبارک و تعالی خواسته بنده راآنگاه که او را می خواند می داند، اما دوست دارد خواسته ها به درگاهش شرح داده شود، پس هرگاه دعا کردی حاجت خود را ذکر کن. دعای قرآنی تجربه شده
مطالب مرتبط:

اطلاعات بیشتر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا